W sobotę 4 marca o godzinie 16.00 rozpocznie się Ogólne Zgromadzenie Zboru (w sali zborowej).
Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia w nim udziału wszystkich członków zboru.
Projekt porządku obrad OZZ wygląda następująco:

Projekt porządku obrad Ogólnego Zgromadzenia Zboru Ewangelicko-Reformowanego w Łodzi sobota, 04 marca 2023 roku - g. 16.00

„...moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów,
światłość dla oświecenia pogana i chwałę dla Twojego ludu Izraela" (Łuk. 2, 30 - 32).

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie,

Pewien niezwykle mądry i duchowy brat Salezjanin powiedział mi kiedyś w Jerozolimie, że każdego dnia modli się do Pana o dobrą, to jest przynoszącą pożytek i ubogacenie innym śmierć.
Ja, dziś, chcę życzyć Wam wszystkim takiego właśnie życia.

Zadanie „Arcydzieła muzyczne - J. F. Haendel - MESJASZ"
jest realizowane dzięki finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.