Kochani Siostry i Bracia w Chrystusie,
W odpowiedzi na prośbę Konsystorza naszego Kościoła, w oparciu o par. 19 ust. 1 Prawa Wewnętrznego KER Kolegium Kościelne zboru łódzkiego zwołuje nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Zboru na niedzielę 30 maja br. O godz. 10.00.
Projekt porządku obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie nadzwyczajnego OZZ modlitwą - ks. Prob. Semko Koroza,
  2. Wybór Przewodniczącego/cej zgromadzenia, protokolanta oraz Komisji Skrutacyjnej,
  3. Kwestia wprowadzenia w urząd diakona KER p. Marzeny Matejki,
  4. Delegowanie przedstawiciela do Rady Diakonii,
  5. Zakończenie zgromadzenia modlitwą - Ks. Wik. Michał Koktysz.

Zakończenie nadzwyczajnego OZZ planowane jest na godzinę 10.25. Po jego zakończeniu rozpoczniemy zwyczajowo, o g. 10.30 nabożeństwo niedzielne.
Bardzo serdecznie prosimy Was o poważne potraktowanie tego zaproszenia i wzięcie udziału w zgromadzeniu.

Z życzeniem Pokoju w Chrystusie,
Za Kolegium Kościelne zboru ewangelicko-reformowanego w Łodzi,
Pastor Semko Koroza