24 marca w naszym kościele wystąpiła Orkiestra Polish Camerata pod dyrekcją p. prof. Mariusza Kończala.
Orkiestra zaprezentowała "Siedem Ostatnich słów Chrystusa na krzyżu".

Poszczególne części utworu poprzedzone były kazaniami, które przygotowali ks. Krzysztof Michałek-Góral i ks. bp. Przemysław Semko Koroza.