Pierwszy koncert zagrają „Zelowskie Dzwonki” 15 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00.

***


Wykonawcami drugiego koncertu, Pasji wg św Jana BWV 245 J.S. Bacha będą muzycy z Orkiestry Kameralnej Polish  Camerata.
Pasja wg św. Jana BWV 245 J.S. Bacha, to obok Pasji wg św. Mateusza i Mesjasza J.F. Haendla HWV 56 najdoskonalsze dzieło muzyki oratoryjno-kantatowej baroku. W dwugodzinnym dziele, kompozytor ukazał muzyką Mękę Pańską posługując się najnowocześniejszymi, jak na tamte czasy - środkami muzycznego wyrazu, takimi jak: chóry turbae, chorały, arie, recytatywy secco i accompagnato. Posługując się stylem koncertującym uwypuklił najważniejsze elementy dramatyczne dzieła, urealniając je w rzeczywistych muzycznych obrazach. Dzieło zostanie wykonane w oryginalnej wersji językowej pochodzącej z roku 1749. Wykonawcami będą znakomici muzycy - łódzkie, zawodowe zespoły muzyczne: Orkiestra Kameralna Polish Camerata, Zespół Wokalny Vivid Singers (przygotowany przez Dawida Bera) oraz sześciu solistów, wśród nich śpiewacy Opery Królewskiej w Warszawie: Sylwester Smulczyński - tenor (ewangelista), Artur Janda - bas (arie), Iwona Lubowicz - sopran, a także: Bartosz Szulc (Jezus), Matylda Sielska (alt), Robert Fender i Marek Głowacki - realizacja basso continuo, Marek Głowacki - dyrygent.
Na drugi koncert zapraszamy w Wielki Piątek, 19 kwietnia 2019 roku o godzinie 19:00.

Koncerty odbędą się w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Łodzi przy ulicy Radwańskiej 37

Podczas Ogólnego Zgromadzenia Zboru, które odbyło się w sobotę 2 marca 2019 r. wybrane zostały nowe gremia parafialne w następującym składzie:

Kolegium Kościelne:
1. Ilona Motylewska - prezes
2. Bożena Gałkiewicz
3. Elżbieta Sawczuk - Jóźwiak
4. Elżbieta Matys
5. Robert Maciejczak

Komisja Rewizyjna:
1. Anna Topolska
2. Bartosz Rumocki
3. Henryk Sztranek

Projekt porządku obrad Ogólnego Zgromadzenia Zboru Ewangelicko-Reformowanego w Łodzi, sobota, 2 marca 2019 roku o godzinie 16:00.
1. Rozpoczęcie Zgromadzenia modlitwą
2. Wybór Przewodniczącego
3. Wybór Sekretarza
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Stwierdzenie liczby obecnych członków Zgromadzenia z głosem stanowiącym
6. Przyjęcie projektu porządku obrad (poprzedzone zgłaszaniem poprawek i dyskusją nad nimi)
7. Przyjęcie protokołu z OZZ z dnia 24 lutego 2018 roku
8. Sprawozdanie z życia zboru - pastor Semko Koroza
9.  Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - prezes KK, p. Ilona Motylewska
10. Sprawozdanie KR - przewodniczący KR, p. Robert Maciejczak

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,
Staramy się zaktualizować listę członków naszych zborów: łódzkiego i wrocławskiego.
W tym celu przygotowany został formularz, o którego pobranie, wypełnienie i odesłanie serdecznie prosimy. Jest on przygotowany w trzech różnych formatach. Każdy z nas powinien zatem znaleźć taką wersję, którą będzie mógł pobrać, otworzyć w swoim edytorze tekstu i wypełnić. Oczywiście można też zwyczajnie wydrukować formularz i ręcznie go wypełnić, a następnie odnieść do zboru.

W imieniu Kolegium Kościelnego z góry bardzo dziękuję za pomoc w aktualizacji listy członków zboru,
pastor Semko Koroza

Pliki do pobrania:
Format ZIP
Format PDF
Format DOCX

Odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10.30

Od 2003 r. istnieje możliwość odpisania 1% od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dlaczego mamy wpłacać ten jeden procent na rzecz jakiejś organizacji? W idei tej upatruje się szansę na wzmocnienie instytucji społeczeństwa
obywatelskiego, na "nauczenie" społeczeństwa zachowań filantropijnych, czy wreszcie na większe zaangażowanie ludzi w działanie na rzecz dobra wspólnego. Dzięki mechanizmowi 1% możemy świadomie zadecydować o tym, na jakie konkretne cele przeznaczona zostanie część płaconego przez nas podatku dochodowego. Jedyne ograniczenie w tym zakresie, to konieczność przekazania środków wyłącznie organizacjom pożytku publicznego. Czy warto wchodzić w to całe obliczanie przy małych sumach?
Myślę, że zawsze warto. Wszystkich osób płacących podatek dochodowy jest w Polsce ok. 23 mln. W 2005 r. swój 1% podatku przekazało organizacjom pożytku publicznego tylko niewiele ponad 1 mln podatników, co dało razem kwotę przekraczającą 61 mln złotych. Już te liczby pokazują, jaką siłę ma ten mało znaczący - jak by nam się mogło z początku wydawać - 1%.

nr. rachunku diakonii KER:
06 1060 0076 0000 3200 0087 9999