Po kilkuletniej przerwie znów możemy manifestować nie różnice, ale to jak wiele mamy ze sobą wspólnego... Zapraszamy na Drogę Światła, która rozpocznie się w piątek 13 kwietnia o godzinie 19.00 w naszym kościele, przy ulicy Radwańskiej 37 w Łodzi.

Uczestniczą w niej: Kościół Rzymskokatolicki oraz większość kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Trasa prowadzi z naszego kościoła Radwańską do Piotrkowskiej, potem w lewo obok rzymskokatolickiej Bazyliki Archikatedralnej do Ewangelicko-Augsburskiego kościoła św. Mateusza przy rogu Piotrkowskiej i Czerwonej.

Bardzo zachęcam do wzięcia udziału w tym naszym ekumenicznym wydarzeniu!!!

Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał!

„Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie przeciwstawiłem ani się nie wycofałem” (Izaj. 50, 5).

Ile razy Bóg do nas przemawia..? Jak często zwraca na nas uwagę? Jak często, przy odrobinie tylko wysiłku moglibyśmy dostrzec jak towarzyszy nam, prowadzi, strzeże i błogosławi?

A jak często, z drugiej strony, my dostrzegamy Jego? Jak często wypatrujemy Go, głosimy Jego chwałę, czy choć dziękujemy za to, czego doświadczamy? Między tymi dwoma „biegunami” istnieje spora dysproporcja, która nam Chrześcijanom nie tylko winna dawać do myślenia, ale wręcz zmuszać do działania bardzo konkretnego, do modlitwy, do składania świadectwa, do miłości, do czynnego wyznawania Boga.

Okres pasyjny miał nas do takiego właśnie „odnowionego” wyznawania przygotować. Święta - nie wielkiej nocy bo nie czcimy przecież ciemności, ale światłość - Zmartwychwstania Pańskiego są kwintesencją, wisienką na torcie procesu dochodzenia do poznania własnej marności i grzeszności, Bożego zaangażowania w zbawienie człowieka i wreszcie tych schodów do nieba, które Bóg gotów jest pomimo całej naszej mizerii zbudować dla każdej i każdego z nas w swoim Synu.

Folder do pobrania

Siostry i Bracia w Chrystusie,
w październiku tego roku, na jednej z półek w pewnym łódzkim supermarkecie, dostrzegłam artykuły, które przeniosły mnie myślami do odległego jeszcze wtedy czasu – do świąt Bożego Narodzenia. Pudełeczka ze słodyczami w kształcie reniferów, mikołajów i bombek, adwentowe kalendarze, złote i srebrne gwiazdki – wszystko to mnie, jako klienta – zamiast ucieszyć (co zauważyłam u niektórych kupujących) zasmuciło.
W kraju, w którym wciąż podkreślana jest od wyżyn do nizin jego przynależność do świata chrześcijańskiego, często zatracany jest wymiar tej przynależności. A przecież tak jak w roku kalendarzowym jest czas na pory roku, tak i w roku kościelnym jest czas na różne święta, w tym święta Bożego Narodzenia.…..
Zanim jednak one nadejdą mamy Adwent, który można porównać do świtu anonsującego nowy dzień. Ale Adwent to coś więcej niż forpoczta nadchodzących świąt - to czekanie na Jezusa Chrystusa. Ale nie tego ze żłóbka w Betlejem. To czekanie na Chrystusa Odkupiciela, w które to czekanie jednocześnie wpisane jest czuwanie.

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
w którym dniu Pan wasz przyjdzie” (Mt. 24,42)

Folder do pobrania

W niedzielę 21 maja 2017 roku w kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Mateusza w Łodzi odbyło się wspólne nabożeństwo organizowane w ramach obchodów 500-lat Reformacji przez Diecezję Warszawską KEA oraz nasz Kościół.

W sobotę 28 lutego, podczas Ogólnego Zgromadzenia Zboru wybrane zostało nowe Kolegium Kościelne w składzie:
Ilona Motylewska - prezes
Bożena Gałkiewicz
Elżbieta Jóźwiak
Elżbieta Matys
Tomasz Niewiadomski
Maja Skowrońska

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:
Robert Maciejczak
Henryk Sztranek
Anna Topolska

Podczas OZZ przyjęty został również nowy Regulamin Zboru zawierający - w stosunku do poprzedniego - poprawki wynikające ze znowelizowanego Prawa Wewnętrznego. Tekst regulaminu do ściągnięcia poniżej:

Regulamin Parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Łodzi.pdf
Regulamin Parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Łodzi.docx
Regulamin Parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Łodzi.pages

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,
Staramy się zaktualizować listę członków naszych zborów: łódzkiego i wrocławskiego.
W tym celu przygotowany został formularz, o którego pobranie, wypełnienie i odesłanie serdecznie prosimy. Jest on przygotowany w trzech różnych formatach. Każdy z nas powinien zatem znaleźć taką wersję, którą będzie mógł pobrać, otworzyć w swoim edytorze tekstu i wypełnić. Oczywiście można też zwyczajnie wydrukować formularz i ręcznie go wypełnić, a następnie odnieść do zboru.

W imieniu Kolegium Kościelnego z góry bardzo dziękuję za pomoc w aktualizacji listy członków zboru,
pastor Semko Koroza

Pliki do pobrania:
Format ZIP
Format PDF
Format DOCX

Odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10.30

W niedzielę 7 października 2012 roku, w łódzkim zborze ewangelicko-refomowanym obchodziliśmy uroczyście dwie rocznice: 110-lecie usamodzielnienia się parafii i 80-lecie poświęcenia kościoła.
Obchody rozpoczęło uroczyste nabożeństwo, podczas którego rabin Symcha Keller odśpiewał po hebrajsku Psalm 23, ks. Semko Koroza wygłosił kazanie, a zaproszeni księża z kilku kościołów wzięli udział w liturgii. Nasz parafialny chór zaśpiewał trzy pieśni, a na organach grał Marcin Armański - kantor zboru wrocławskiego.
Po nabożeństwie zgromadzeni wysłuchali historycznego wprowadzenia do dziejów zboru przygotowanego przez pana senatora Ryszarda Bonisławskiego, życzeń i pozdrowień wygłaszanych przez gości. Potem natomiast panowie Marcin Armański - organy i Sławomir Bronk - kontratenor zaprosili zgromadzonych na cudowny koncert.
Podsumowaniem całej niedzieli był wspólny posiłek w sali zborowej przygotowany przez łódzkich parafian.

Od 2003 r. istnieje możliwość odpisania 1% od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dlaczego mamy wpłacać ten jeden procent na rzecz jakiejś organizacji? W idei tej upatruje się szansę na wzmocnienie instytucji społeczeństwa
obywatelskiego, na "nauczenie" społeczeństwa zachowań filantropijnych, czy wreszcie na większe zaangażowanie ludzi w działanie na rzecz dobra wspólnego. Dzięki mechanizmowi 1% możemy świadomie zadecydować o tym, na jakie konkretne cele przeznaczona zostanie część płaconego przez nas podatku dochodowego. Jedyne ograniczenie w tym zakresie, to konieczność przekazania środków wyłącznie organizacjom pożytku publicznego. Czy warto wchodzić w to całe obliczanie przy małych sumach?
Myślę, że zawsze warto. Wszystkich osób płacących podatek dochodowy jest w Polsce ok. 23 mln. W 2005 r. swój 1% podatku przekazało organizacjom pożytku publicznego tylko niewiele ponad 1 mln podatników, co dało razem kwotę przekraczającą 61 mln złotych. Już te liczby pokazują, jaką siłę ma ten mało znaczący - jak by nam się mogło z początku wydawać - 1%.

nr. rachunku diakonii KER:
06 1060 0076 0000 3200 0087 9999